Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập

Hải An

15 năm thành lập và hoạt động (2005-2020), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có những đóng góp tích cực nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán, góp phần quan trọng trong công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài nước, lợi ích và yêu cầu của Nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Trong tiến trình đổi mới kinh tế của đất nước, kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Điều này đồng nghĩa với việc cần bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy, đó chính là kiểm toán độc lập.

Với ý nghĩa đó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được thành lập ngày 15/4/2005 với phương châm hành động “Độc lập - Trung thực - Minh bạch; Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên và VACPA; VACPA hoạt động vì lợi ích hội viên”.

Mới đây, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA và Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V (2020-2025). Báo cáo của VACPA cho thấy, trong 15 năm hoạt động, VACPA không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng về quy mô thị trường, số lượng doanh nghiệp kiểm toán, số lượng kiểm toán viên, mà còn đóng góp tích cực, hiệu quả vào xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho hoạt động kiểm toán độc lập.

Ngay từ khi thành lập, VACPA đã nỗ lực và quyết tâm cao, có chiến lược và định hướng hoạt động để xây dựng, phát triển Hội theo mô hình Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế, theo nguyên tắc tổ chức tập trung từ trung ương trực tiếp đến từng hội viên.

Cùng với sự hỗ trợ và ủng hộ của các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là của Bộ Tài chính và các đối tác, sự tham gia tích cực và trách nhiệm của hội viên, kết quả 15 năm hoạt động đã đưa VACPA trở thành Hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), là thành viên của Liên đoàn Kế toán châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), thành viên liên kết của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều Hội nghề nghiệp có uy tín lớn trên thế giới... được IFAC và CAPA đánh giá đạt mức phát triển theo các tiêu chí của một Hội nghề nghiệp quốc tế.

 VACPA đã phát huy tối đa vai trò của một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp để hoạt động vì lợi ích của Hội viên và vì sự phát triển chung của nghề kiểm toán độc lập Việt Nam; nỗ lực hỗ trợ Hội viên nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, được cập nhật kiến thức, được cung cấp thông tin và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Từ đó, các hội viên VACPA đã có những đóng góp tích cực vào tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán, góp phần quan trọng  trong việc công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài nước, lợi ích và yêu cầu của Nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam.

VACPA cũng đã phát huy năng lực của một hội nghề nghiệp trong việc phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật của Luật Kiểm toán độc lập, Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các văn bản pháp luật có liên quan; Nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam tiếp cận hệ thống Chuẩn mực kiểm toán quốc tế; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ, tuân thủ pháp luật về kế toán, kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán trên cả nước.

Có thể nói, trong 15 năm qua, với những đóng góp tích cực, trách nhiệm, hình ảnh và vị thế của VACPA đã ngày càng được các cơ quan Nhà nước, các Hội viên VACPA, các công ty kiểm toán, các tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam thừa nhận, đánh giá cao. VACPA đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cũng như nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tài chính, VUSTA, VCCI và nhiều tập thể, Hội viên VACPA cũng nhận được những danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới (2020-2025), VACPA đang nỗ lực hơn nữa để ngày càng phát triển bền vững, gắn liền với sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được Bộ Tài chính giao và nỗ lực hỗ trợ cao nhất cho các hội viên để ngành Kiểm toán độc lập tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam ra đời khi có 2 công ty được Bộ Tài chính thành lập với 15 nhân viên và hầu như chưa có kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán độc lập Việt Nam được hình thành với đội ngũ 194 doanh nghiệp kiểm toán và 2.250 kiểm toán viên đăng ký hành nghề/gần 5.500 người có chứng chỉ kiểm toán viên đã khẳng định vai trò không thể thiếu, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế - tài chính, giữ vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.