Hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình hành động BEPS trong APEC” thành công tốt đẹp

PV.

Vào ngày 22/02/2017, Hội thảo Triển khai chương trình hành động về chống Xói mòn cơ sở tính thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS) trong APEC đã diễn ra tại Thành phố Nha Trang bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017. Bộ Tài chính Việt Nam (Tổng cục Thuế) đã chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có các phiên thảo luận cởi mở, xây dựng và hữu  ích, góp phần đưa hợp tác APEC 2017 đi vào thực chất hơn. Nguồn: tapchitaichinh.vn
Các đại biểu tham dự hội nghị đã có các phiên thảo luận cởi mở, xây dựng và hữu ích, góp phần đưa hợp tác APEC 2017 đi vào thực chất hơn. Nguồn: tapchitaichinh.vn

Được tổ chức ngay bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017, Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra đó là thảo luận các cơ hội, thách thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các biện pháp thực thi về BEPS của các nền kinh tế thành viên APEC, liên quan đến những hành động từ 2016-2017 trở đi, trong đó tập trung thảo luận chuyên sâu về 4 tiêu chuẩn tối thiểu BEPS/diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS (IF) và Hiệp định đa phương (MLI).

Tất cả các thành viên APEC đều nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề Xói mòn cơ sở tính thuế và Chuyển lợi nhuận và các ảnh hưởng đối với sự công bằng và hiệu quả của hệ thống thuế quốc tế và các chính phủ trên thế giới. Hội thảo cũng đã thảo luận các thách thức mà các thành viên APEC phải đối mặt đồng thời trao đổi về các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hai nội dung chính được thảo luận tại Hội thảo là: Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS và Hiệp định đa phương.

Đối với Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS, theo như số liệu thống kê có 76% thành viên APEC đã tham gia diễn đàn này. Việc tham gia Diễn đàn tạo ra các cơ hội cho các thành viên không phải là thành viên của OECD và các nước G20 được tham gia vào các nỗ lực quốc tế trong việc chống lại các hành vi trốn thuế qua biên giới.

Tuy nhiên, việc tham gia Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS cũng sẽ cần tập trung rất nhiều nguồn lực và phụ thuộc nhiều vào các mục tiêu chính sách cũng như các quy định của mỗi nền kinh kế thành viên.

Hiệp định đa phương được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc sửa đổi hệ thống các Hiệp định thuế song phương hiện hành để thực thi các biện pháp thuế liên quan trong khuôn khổ sáng kiến BEPS.

Có khoảng 40% trong tổng số các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần là của các nền kinh tế thành viên APEC và 19%  các nền kinh tế thành viên đã xác nhận sẽ tham gia ký kết Hiệp định đa phương vào tháng 6 năm 2017. Đây là một thông tin đáng mừng và là nền tảng tích cực cho việc thực thi Kế hoạch hành động BEPS trong Năm APEC 2017.

Kết quả của Hội thảo đó là các nền kinh tế thành viên đồng ý cách tiếp cận cùng hợp tác để thực thi BEPS. Một kế hoạch hành động cho năm 2017 với những hành động cụ thể cũng đã được thống nhất và đưa vào báo cáo của Hội nghị Thứ trưởng và Phó thống đốc Ngân hàng trung ương vào ngày 23/2 và báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2017.