Hơn 1,5 triệu cổ phiếu của In Khoa học Kỹ thuật lên sàn UPCoM

PV.

Ngày 8/1/2018, hơn 1,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật chính thức lên sàn UPCoM.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là in ấn sách, vở, báo, tạp chí, hóa đơn, và các loại ấn phẩm in khác nhau.
Hoạt động kinh doanh chính của công ty là in ấn sách, vở, báo, tạp chí, hóa đơn, và các loại ấn phẩm in khác nhau.

- Mã chứng khoán: IKH

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.571.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.571.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu       
Theo đó, hơn 1,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 15,7 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là in ấn sách, vở, báo, tạp chí, hóa đơn, sách giáo khoa cho nhà xuất bản Giáo dục, các loại lịch block và các loại ấn phẩm in khác nhau. Đối với đơn đặt hàng nhỏ công việc sản xuất của Công ty bắt đầu từ các đơn đặt hàng của khách hàng, khi có đơn đặt hàng của khách hàng phòng sản xuất - kỹ thuật vật tư sẽ căn cứ vào yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và số lượng... của sản phẩm cần in và tính toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt hàng dựa trên một số định mức chi phí mà Công ty xây dựng được, dựa trên giá cả và sự biến động giá cả của thị trường của các loại vật tư phục vụ cho sản xuất, sau đó căn cứ thêm vào mức lợi nhuận mong muốn của Công ty để đưa ra giá cho đơn đặt hàng đó.

Xuất phát từ đặc điểm của ngành in nói chung, của Công ty nói riêng sản phẩm sản xuất ra gồm nhiều loại, trải qua nhiều khâu gia công liên tiếp, thực hiện theo chu trình khép kín theo một trình tự nhất định mới cho ra thành phẩm.

Do vậy, mỗi sản phẩm từ khi bắt đầu sản xuất cho đến khi hoàn thành phải trải qua hai trong ba quy trình công nghệ sau: Nếu sản phẩm là: tờ rời như biểu mẫu, catolog, khẩu hiều, áp phích vv... thì trải qua hai công đoạn đó là: chế bản điện tử và gia công in; Nếu sản phẩm là: sách, báo, tạp chí, hoá đơn .... trải qua 3 công đoạn sau:chế bản điện tử , gia công in và gia công sách.

Kinh doanh cho thuê văn phòng: Đây là mảng kinh doanh mang lại xấp xỉ 20% lợi nhuận hàng năm cho công ty. Hiện tại công ty đang cho thuê lại mặt bằng làm văn phòng cũng như nhà xưởng tại các địa điểm trung tâm Hà Nội.

Kết quả kinh doanh năm 2014 - 2016 của Công ty

                                                                                          Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2015

2016

Vốn chủ sở hữu

17,8

16,8

Doanh thu thuần

19,5

15,76

Lợi nhuận sau thuế

1,19

0,83

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

11.335

10.276

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

-

                                                    Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Năm 2017 là một năm ổn định của ngành in ấn tại Việt Nam với nguồn cung nguyên liệu ổn định và nhu cầu in ấn tăng nhẹ so với năm 2016 , do đó Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Thêm vào đó, thời điểm cuối năm cũng là thời điểm thị trường in ấn có nhu cầu tăng cao với một số mặt hàng nổi bật như in ấn lịch, sách báo, tạp chí, ấn phẩm phục vụ dịp Tết và năm mới 2018

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

17,08

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

887,57

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

5,2

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

5,6

Cổ tức (%)

5

                                         Nguồn: Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật

Trong cùng ngày, cổ phiếu của 2 doanh nghiệp khác cũng chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM bao gồm:

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương

- Mã chứng khoán: AVC

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 75.052.052 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 750.052.052.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 24.000 đồng/cổ phiếu

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú

- Mã chứng khoán: HPU

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 20.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.000 đồng/cổ phiếu