Hơn 10 triệu hồ sơ hải quan thực hiện dịch vụ công mức độ 4

Theo baohaiquan.vn

Đây là số lượng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Hải quan được cung cấp thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhiều nhất từ trước đến nay.

Bộ phận tin học của ngành Hải quan và công ty tin học đối tác hỗ trợ doanh nghiệp và hải quan địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục qua cổng thông tin Hệ thống DVCTT. Nguồn: PV.
Bộ phận tin học của ngành Hải quan và công ty tin học đối tác hỗ trợ doanh nghiệp và hải quan địa phương trong quá trình thực hiện thủ tục qua cổng thông tin Hệ thống DVCTT. Nguồn: PV.

Theo Tổng cục Hải quan, đến nay, ngành Hải quan đã cung cấp 123 DVCTT mức độ 4 và 3 DVCTT mức độ 3 (trên tổng số 178 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan), đạt tỉ lệ 71%. Từ đầu năm 2017 đến nay, tổng số hồ sơ đã được cơ quan hải quan thực hiện DVCTT mức độ 4 là 10,142 triệu hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, một lãnh đạo Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan) cho biết thêm, hồ sơ được thực hiện nhiều nhất ở mức độ 4 là thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua Hệ thống VNACCS/VCIS.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Cung cấp DVCTT là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được ngành Hải quan triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Từ ngày 1/3/2017, ngành Hải quan tiếp tục triển khai Hệ thống DVCTT trên Cổng thông tin điện tử hải quan, qua đó tiếp tục cung cấp DVCTT cho 46 thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, trong thực hiện DVCTT của ngành Hải quan, từ năm 2014, Tổng cục Hải quan đã triển khai thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS để cung cấp DVCTT ở mức độ 4 đối với những thủ tục hải quan cốt lõi trong thông quan hàng hóa. Đến nay, 100% thủ tục hành chính cốt lõi trong lĩnh vực hải quan về thông quan hàng hóa đã được tự động hóa, 100% cục hải quan, chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia. Tính hết tháng 11 có 10,08 triệu tờ khai của 77.350 doanh nghiệp thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan đánh giá, thời gian qua, Hệ thống DVCTT luôn vận hành thông suốt, đảm bảo cho việc xử lý thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân cũng như việc thực hiện nghiệp vụ của cơ quan Hải quan. Hầu hết các vướng mắc phát sinh đều được Bộ phận hỗ trợ  của Tổng cục Hải quan xử lý kịp thời.

Với số lượng lớn DVCTT mức độ 3 và 4 như hiện nay, cơ quan Hải quan đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong khai báo các thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải và nhận được kết quả phản hồi của cơ quan Hải quan trên mạng internet... Những nỗ lực của ngành Hải quan đã góp phần quan trọng giúp giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chủ trương của Chính phủ.

Dịch vụ công mức độ 4 là gì?

Theo Quyết định 43/2011/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ,  DVCTT là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, với 4 mức độ,, trong đó mức độ 4 là mức độ cao nhất. 

Theo đó, mức độ 4 là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.