Cục Thuế Quảng Bình:

Hơn 500 người nộp thuế đăng ký thành công sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thùy Linh

Hiện toàn tỉnh Quảng Bình đã có 528/813 người nộp thuế đăng ký thành công hoá đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2, đạt 64,9% chỉ tiêu đã đề ra.

Cục Thuế Quảng Bình sẽ tăng cường quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử.
Cục Thuế Quảng Bình sẽ tăng cường quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo thông tin từ Cục Thuế Quảng Bình, tính đến ngày 15/6/2023, toàn tỉnh Quảng Bình có 528 người nộp thuế đăng ký thành công sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Với tổng số chỉ tiêu đã đăng ký với Tổng cục Thuế để triển khai giai đoạn 2 là 813 người nộp thuế, Cục Thuế Quảng Bình đã đạt 64,9% chỉ tiêu đã đề ra chỉ sau hơn 1 tháng triển khai và vượt kế hoạch đã đề ra trong quý I (hoàn thành 40%).

Trong đó, một số Chi cục Thuế đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2, cụ thể: Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy (66/55 người nộp thuế đăng ký, đạt 120% kế hoạch đề ra); Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch – Ba Đồn (74/100 người nộp thuế đăng ký, đạt 74% kế hoạch đề ra); Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới – Quảng Ninh (303/418 người nộp thuế đăng ký, đạt 72,5% kế hoạch đề ra); Chi cục Thuế huyện Bố Trạch (42/66 người nộp thuế đăng ký, đạt 63,6% kế hoạch đề ra); Còn các Phòng, Chi cục Thuế còn lại vẫn chưa đạt tiến độ.

Theo Cục Thuế Quảng Bình, việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và chống gian lận hóa đơn trên môi trường điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Để việc triển khai được hiệu quả và sớm về đích, Cục Thuế đã ban hành các công văn nhằm tuyên truyền hiệu quả lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Đồng thời yêu cầu các phòng liên quan, Chi cục Thuế các huyện, khu vực giao chỉ tiêu đến từng công chức và lãnh đạo gắn trách nhiệm, đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi và lấy kết quả đó để xếp loại hàng tháng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng tăng cường quản lý, phòng chống gian lận trong sử dụng HĐĐT và quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp bán hàng hóa không xuất hóa đơn trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế Quảng Bình khẳng định, kết quả triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền này là một dấu hiệu tích cực, khả quan cho việc triển khai trong các giai đoạn tiếp theo và phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu đề ra.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình sẽ chỉ đạo các Phòng, chi cục thuế tiếp tục rà soát, lập danh sách áp dụng triển khai cho các đợt tiếp theo trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.