Hơn nửa triệu tỷ đồng các khoản nợ ngân hàng đã được cơ cấu lại

Thủy Nguyễn

Tính đến tháng 9/2021, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng (từ ngày 23/01/2020) khoảng 531.000 tỷ đồng. Công tác tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng.

Do tác động của đại dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng có xu hướng tăng. Nguồn: anninhthudo.vn
Do tác động của đại dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng có xu hướng tăng. Nguồn: anninhthudo.vn

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, đến cuối tháng 9/2021, các TCTD đã cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ ngày 23/01/2020 đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng cho 800.000 khách hàng. Khoảng 1,7 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã được miễn, giảm, hạ lãi suất, với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng.

Tính chung từ ngày 23/01/2020 cuối tháng 9/2021, tổng số tiền lãi TCTD đã miễn, giảm, hạ cho khách hàng khoảng 27.000 tỷ đồng. Riêng 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) đã thực hiện có kết quả việc giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo cam kết. Tổng số tiền lãi suất đã giảm lũy kế từ ngày 15/7/2021 đến cuối tháng 9/2021 là 11.813 tỷ đồng, đạt 57,31% so với cam kết.​ Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cuối tháng 8/2021 cũng tiếp tục giảm so với tháng 12/2020.

Theo báo cáo của các TCTD gửi lên NHNN, đến cuối tháng 9/2021, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 278.000 khách hàng với dư nợ 238.000 tỷ đồng. Lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng từ ngày 23/01/2020 khoảng 531.000 tỷ đồng theo Thông tư 01.

Công tác tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng.

Về điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 nhưng tín dụng tăng ngay từ đầu năm và cải thiện hơn cùng kỳ năm 2020. Đến ngày 07/10/2021, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,42% so với cuối năm 2020, cao hơn đáng kể so với cùng 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,48%).

Trong đó, có một số lĩnh vực tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, nằm nhiều ở lĩnh vực rủi ro (bất động sản, BOT...). Tuy nhiên, NHNN vẫn kiểm soát chặt các lĩnh vực này.

Thời gian tới, trên cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, NHNN tiếp tục điều hành Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế; đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, vừa chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi kinh tế.