Hợp tác phòng chống tội phạm mạng

Theo T.Phượng/nld.com.vn

Hãng Kaspersky Việt Nam cho biết đã cùng Interpol ký biên bản thỏa thuận 5 năm về hợp tác chống tội phạm mạng trên thế giới.

Kaspersky sẽ hỗ trợ nhân sự, đào tạo, cung cấp thông tin về các mối đe dọa và hoạt động tội phạm mạng mới nhất cho Interpol. Nguồn: Internet.
Kaspersky sẽ hỗ trợ nhân sự, đào tạo, cung cấp thông tin về các mối đe dọa và hoạt động tội phạm mạng mới nhất cho Interpol. Nguồn: Internet.

Theo đó, Kaspersky sẽ hỗ trợ nhân sự, đào tạo, cung cấp thông tin về các mối đe dọa và hoạt động tội phạm mạng mới nhất cho Interpol.

Trong thỏa thuận mới, Kaspersky cũng sẽ chia sẻ thông tin về kết quả nghiên cứu các mối đe dọa trực tuyến và cung cấp công cụ cần thiết để hỗ trợ Interpol ngăn chặn những cuộc tấn công mạng.

Tại Việt Nam, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC - Bộ Thông tin và Truyền thông) và Kaspersky cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Với sự hợp tác này, NCSC và các cơ quan có liên quan khác của Việt Nam có thể xem xét mã nguồn, cập nhật và kiểm tra các thành phần khác trong những sản phẩm Kaspersky thông qua Trung tâm Minh bạch tại Zurich - Thụy Sĩ; chia sẻ thông tin và dữ liệu liên quan thông qua NCSC; hỗ trợ lẫn nhau trong những cuộc điều tra tội phạm mạng theo hướng dẫn và giám sát của NCSC và các cơ quan liên quan.