HOSE đưa cổ phiếu PMG và SJD vào diện kiểm soát đặc biệt

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu PMG và SJD vào diện kiểm soát đặc biệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PMG, SJD thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ Chỉ số VNX-Index.

Cụ thể, cổ phiếu PMG bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 198/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của HOSE. Cổ phiếu SJD bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo Quyết định số 200/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2022 của HOSE.

Trước đó, cùng ngày, căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, HOSE cũng đã công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu cổ phiếu này thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index. Hai cổ phiếu này cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/04/2022 theo hai quyết định trên của HOSE.

Theo HOSE, sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.