HoSE giao dịch trở lại từ ngày 25/1/2018

Theo Minh Long/baocongthuong.com.vn

Theo thông báo phát đi vào chiều tối ngày 24/1, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018.

Các giao dịch tại HoSE trở lại bình thường từ ngày 25/1. Nguồn: Internet
Các giao dịch tại HoSE trở lại bình thường từ ngày 25/1. Nguồn: Internet

HoSE cho biết, sau khi khắc phục sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018 và được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, HoSE tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018.

Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trường hợp ngày giao dịch 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày giao dịch 19/01/2018.

Sau 3 ngày kể từ khi hệ thống giao dịch của HoSE gặp sự cố, với sự nỗ lực khắc phục của mình, mọi giao dịch tại HoSE đã được trở lại bình thường.