Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Theo mof.gov.vn

Ngày 20/4/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1529/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác. Qua đó, hướng dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác nói chung và Công ty TNHH GE Power Việt Nam nói riêng nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng việc kê khai thuế giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH GE Power Việt Nam và căn cứ khoản 1a Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng
(GTGT) từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cắp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh), thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyên nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ trường hợp: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

Hoặc như các trường hợp:

Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty B chỉ để thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kể công trình được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủ đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đối với hợp đóng này tại trụ sở chính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Sơn La.

Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty C để thực hiện công trình được Xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiêt kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT trên 1 tỷ đồng thì Công ty A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng này tại Sơn La.

Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Y để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tại Yên Bái mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT là 770 triệu đồng thì Công ty A không phải thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng này tại Sơn La.

Đối với trường hợp: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hoà cho khách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải kê khai thuê GTGT tại Hoà Bình.

Chiểu theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH GE Power Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) ký hợp đồng kinh doanh với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Lilama) về việc cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc (mặt ghép vỏ ngoài tua bin số 2) thuộc dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại tỉnh Hà Tĩnh, phạm vi các công việc thực hiện theo hợp đồng gồm: Thị sát, đo kiểm tra kích thước, sửa chữa mặt ghép vỏ ngoài tua bin cao trung áp, sửa chữa mặt ghép vỏ ngoài tua bin hạ áp và cung cấp dụng cụ, vật tư đặc chủng phục vụ công tác sửa chữa…

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH GE Power Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) ký hợp đồng kinh doanh với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Lilama) không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – nơi Công ty không thành lập chi nhánh, do đó việc kê khai và nộp thuế GTGT đối với doanh thu phát sinh của hợp đồng nêu trên sẽ được thực hiện kê khai tập trung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.