Tổng cục Thuế:

Giải đáp tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng mua bán căn hộ

PV.

Trả lời Công văn số 4854/CT-TTHT ngày 14/2/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế, ngày 10/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1873/TCT-TNCN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, tại Luật Thuế thu nhập cá nhân thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ quà tặng.

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty TNHH HIBRAND Việt Nam. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, Công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, nên các cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập nhận được nêu trên.