Hướng dẫn theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

Vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc theo dõi nguyên liệu, vật tư khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Duckshin Housing Việt Nam mới đây đã được Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn 5250/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2017 gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cho biết, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế bảo vệ môi trường và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đã có những quy định liên quan đến các thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp (DN) không hưởng chính sách DN chế xuất (DNCX) sang DNCX.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng; Điều 2, Điều 3, Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Điều 3, Điều 4, Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường và các quy định tại Điều 56, Điều 58, Điều 60, khoản 2 Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì khi chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DNCX sang DNCX, Công ty thực hiện chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo quy định cho Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đồng thời, Công ty nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn đọng.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam căn cứ quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để xác nhận đã nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, lệ phí và nợ phạt còn tồn cho cơ quan hải quan trước khi chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DNCX sang DNCX.

Sau khi hoàn thành thủ tục chốt tồn nguyên liệu, vật tư theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 trên đây, Chi cục Hải quan khu chế xuất - khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ giấy phép đầu tư của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam để giải quyết thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với DNCX cho Công ty.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, để Chi cục Hải quan khu chế xuất - khu công nghiệp thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp tục quản lý hoạt động của Công ty TNHH MTV Duckshin Housing Việt Nam thì Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, Gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan về Công ty cho Chi cục Hải quan khu chế xuất - khu công nghiệp biết như thông tin về năng lực sản xuất, tình hình chấp hành pháp luật về hải quan, các thông tin khác thu thập được trong quá trình quản lý Công ty.