Hướng dẫn thủ tục thuế đối với hoạt động xăng, dầu, gas

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Taichinh) - Ngày 28/5, Tổng cục Thuế có văn bản số 2074/TCT-CS hướng dẫnCông ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh về thủ tục thuế đối với hoạt động xăng, dầu, gas.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, trường hợp Công ty xuất hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như xuất gas phục vụ sơn bình gas, xuất gas sử dụng cho nhà máy trong quá trình sản xuất chế biến xăng dầu, xuất dầu cho các xe bồn chở hàng, xuất xăng cho các xe đi công tác... thì không phải lập hóa đơn.

Do ngành kinh doanh khí hóa lỏng chai (gas bình) là ngành nghề kinh doanh đặc thù nên Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số118/2010/TT-BTCngày 10/08/2010 hướng dẫn chế độ tài chính và thuế đối vớicơ sởkinh doanh khí hỏa lỏng chai. Vì vậy, riêng việc phân bổ đối với vỏ bình gas thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số118/2010/TT-BTCnêutrên của Bộ Tài chính.

Một số khoản chi như chi mua xăng cho cán bộ công nhân viên đi làm, mua mũ bảo hiểm cho người lao động được thực hiệntheo điểm 2.31 Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC (hướng dẫn về các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động).