Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo mof.gov.vn

Ngay sau khi nhận được những vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân cần giải đáp của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Tổng cục Thuế đã có công văn giải đáp cụ thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tại Công văn số 2942/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế đã nêu rõ, các căn cứ pháp lý để thực hiện việc quyets toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể: Tại điểm c, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, ngườ lao động nhận được từ người sử dụng lao động tiền thù lao dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; Tiền tham gia các để tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; Tiền tham gia các dự án, đề án; Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; Tiền dịch vụ quảng cáo; Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Cùng với đó, tại điểm i, khoản I, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại diêm c, d, khoản 2, Điêu 2 Thông tư này) hoặc kỷ hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai 2 triệu đồng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tại điểm a.3, khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai quyết toán thuế. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Ngoại trừ các trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Viettel Đà Nẵng - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với các cá nhân để thực hiện việc bán thẻ, sim và cung cấp một số dịch vụ khác cho Viettel Đà Nẵng, cá nhân được hưởng chiết khấu, phí bán hàng cho việc bán sản phẩm, dịch vụ nêu trên từ Viettel Đà Nẵng thì khoản thu nhập cá nhân nhận được tính là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Viettel Đà Nẵng khi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.