Tháng 10/2015:

Huy động hơn 24,9 nghìn tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu chính phủ

PV.

Trên thị trường sơ cấp, trong tháng 10/2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 43 phiên đấu thầu, huy động được 24.953,8 tỷ đồng trái phiếu, tăng 849% so với tháng 9.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 12.953,8 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 11.300 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 700 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 6,54-6,70%/năm, 5 năm trong khoảng 6,63-7,35%/năm, 10 năm trong khoảng 6,90-7,30%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65-7,90%/năm.

So với tháng 9, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,24%/năm, 5 năm tăng khoảng 0,03%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,10%/năm, 15 năm giữ nguyên.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

GT trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS
trúng thầu
(%/năm)

3 Năm

9

7,600,000,000,000

6.45-6.80

6.54-6.70

5 Năm

16

15,649,000,000,000

6.57-7.45

6.63-7.35

10 Năm

7

112,800,000,000

6.90-7.80

6.90-7.30

15 Năm

11

1,592,000,000,000

7.65-8.50

7.65-7.90

Tổng

43

24,953,800,000,000

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 10/2015, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 422 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% về giá trị so với tháng 9.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 175 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 17,4 nghìn tỷ đồng, giảm 36,2% về giá trị so với tháng 9. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh outright đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, repos đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch nhà đầu tư nước ngoài repos.

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1 Tháng

1,000,000

106,894,000,000

4.3536 - YTM - 4.3536

3 Tháng

2,500,000

269,567,500,000

4.3007 - YTM - 4.4981

6 Tháng

18,950,000

1,998,756,450,000

4.3894 - YTM - 4.8193

9 Tháng

14,000,000

1,464,068,750,000

4.6195 - YTM - 5.0006

12 Tháng

122,368,424

13,172,282,467,928

4.8496 - YTM - 5.5501

2 Năm

90,172,728

9,688,834,238,936

5.1503 - YTM - 6.2031

3 Năm

52,600,000

5,827,374,490,000

5.5600 - YTM - 6.7501

3 - 5 Năm

51,925,439

5,502,298,484,551

5.0042 - YTM - 8.2807

5 Năm

20,190,000

2,330,879,370,000

5.3951 - YTM - 8.2041

5 - 7 Năm

7,050,000

888,081,350,000

6.7943 - YTM - 7.2000

7 Năm

16,500,000

1,939,299,450,000

7.0108 - YTM - 7.0308

7 - 10 Năm

17,380,000

2,005,096,210,000

6.5349 - YTM - 7.5559

10 Năm

2,500,000

256,982,500,000

5.5972 - YTM - 7.1500

10 - 15 Năm

500,000

47,153,500,000

7.6800 - YTM - 7.6800

15 Năm

5,000,000

510,833,000,000

7.6600 - YTM - 7.7000

Tổng

422,636,591

46,008,401,761,415

*YTM: Yield to Maturity

Trong khi đó, trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp tháng 10/2015, khối lượng giao dịch trái phiếu outright đạt 8,8 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 878 tỷ đồng. Không có giao dịch trái phiếu kho bạc repos.