Huy động hơn 2.012 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 07/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.150 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,57-7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 82 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,90-7,80%/năm.

Kết quả, huy động được 12,8 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,90%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/9/2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 98.773,51 tỷ đồng TPCP.