Huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Theo HNX

(Taichinh) - Ngày 6/7/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (800 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (200 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.250 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,99-6,35%/năm.

Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,00%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/6/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80-7,90%/năm.

Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,80%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/5/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 6.659,30 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.