Huy động thêm 586 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 09/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 498 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-8,50%/năm.

Kết quả, huy động được 76 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,71%/năm, bằng suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/10/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 511 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,95-9,20%/năm.

Kết quả, huy động được 510,6845 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/10/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 272.618,1601 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.