Thêm 1.825 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động thành công

PV.

Ngày 03/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.076 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,90-7,50%/năm. Kết quả, huy động được 825 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/10/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.036 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,10-8,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/10/2016).

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 272.031,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.