Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

PV.

Ngày 07/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 874 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Trái phiếu phát hành đợt này vẫn gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (374 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,35%/năm. 

Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,35%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 12.426 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.