Huy động trên 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại hai phiên đấu thầu ngày 23/12/2020

PV.

Phiên thầu chính trái phiếu chính phủ (TPCP) ngày 23/12 do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động thêm được 8.613,5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn. Trong khi đó, tại phiên đấu thầu phụ, KBNN đã gọi thầu tổng cộng 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 23/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu TPCP do KBNN phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm huy động được 3.000/3.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,28%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).  Kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000/4.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,50%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Trong khi đó, kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000/1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,89%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020). Kỳ hạn 30 năm huy động được 613,5/1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 3,14%/năm, giảm 0,01%/năm so với  phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Tại phiên thầu phụ, KBNN đã gọi thầu tổng cộng 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm. Kết quả phiên thầu phụ đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu như trong phiên thầu chính.

Số liệu của HNX cho thấy, KBNN đã huy động được 323.952,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.