[infographic] Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 31/5/2017


Ngày 31/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

[infographic] Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 31/5/2017 - Ảnh 1