[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2017


Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thực hiện 4 tháng ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2017 - Ảnh 1