[Infographic] Quy trình thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư ra sao?

Theo Như Nguyễn – Đan Thanh/kiemsat.vn

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009, bên bán và bên mua phải có trách nhiệm làm những thủ tục sau để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

[Infographic] Quy trình thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư ra sao? - Ảnh 1