[Infographics] Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021

Theo TTXVN

Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

[Infographics] Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021 - Ảnh 1