IPO Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam

PV.

Sáng ngày 29/8/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam với hơn 167 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 14.290 đồng/cổ phần.

Các cán bộ Ban Đấu giá HNX kiểm tra tính hợp lệ của phiếu đấu giá tại phiên IPO Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam.
Các cán bộ Ban Đấu giá HNX kiểm tra tính hợp lệ của phiếu đấu giá tại phiên IPO Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam.

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đầu tư với 240 nhà đầu tư tham dự (trong đó có 225 nhà đầu tư cá nhân và 15 nhà đầu tư tổ chức) - số lượng tham dự đông nhất trong các phiên đấu giá của quý III. Với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 149 triệu cổ phần, đây cũng là phiên có khối lượng cổ phần đấu giá lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Trong phiên, khối lượng đặt mua cao nhất là 79,7 triệu cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 16.520 đồng/cổ phần, cao hơn 2.230 đồng so với giá khởi điểm.

Kết quả, 149.493.500 cổ phần (tương ứng gần 90% số cổ phần đưa ra chào bán) đã được bán cho 240 nhà đầu tư (225 nhà đầu tư cá nhân và 15 nhà đầu tư tổ chức) với giá đấu thành công bình quân là 14.291 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 2.136 tỷ đồng, cao hơn 105,23 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 13.288 tỷ đồng. Bên cạnh việc chào bán cổ phần ra bên ngoài công chúng thông qua hình thức bán đấu giá công khai, Nhà nước vẫn sẽ nắm giữ 677,6 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. Người lao động trong Tổng Công ty và nhà đầu tư chiến lược lần lượt được mua 5,6 triệu cổ phần và 478,3 triệu cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam ngày 29/8/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

167.074.900 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

149.498.500 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

240 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

149.493.500 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

79.728.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

16.520 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

14.290 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

16.520 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

14.290 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

14.291 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

240 NĐT

Tổ chức

15 NĐT

Cá nhân

225 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

149.493.500 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

30.000.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

2.136.367.345.000 đồng