Kế hoạch kích cầu mới của Mỹ ảnh hưởng đến các khoản thuế năm 2020

Bùi Hiền/CNN

Dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Mỹ với tên gọi “Kế hoạch giải cứu nước Mỹ” được chính thức thông qua vào ngày 10/3/2021 đã nhận được nhiều sự kì vọng, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thắc mắc khi được ban hành vào giữa mùa khai thuế. Dự kiến, một số điều khoản của dự luật có thể ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tờ khai thuế năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khoản trợ cấp thất nghiệp được miễn thuế

Điều khoản chính trong gói cứu trợ Covid-19 mới nhất có ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế năm 2020 sẽ áp dụng cho những người đã nhận tiền bồi thường thất nghiệp vào năm 2020.

Liên bang trợ cấp một khoản tiền là 10.200 USD đối với các hộ gia đình có thu nhập dưới 150.000 USD/năm. Khi “Kế hoạch giải cứu nước Mỹ” xuất hiện, nó đã loại trừ thuế của khoản trợ cấp này, từ đó làm giảm số tiền một cá nhân nợ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ hoặc tăng số tiền hoàn thuế.

Kathy Pickering - Giám đốc thuế của Công ty H&R Block cho biết, "90% khách hàng nộp đơn yêu cầu bồi thường thất nghiệp đang được hoàn lại tiền".  Ông cho biết, khoản hoàn trả thuế liên bang của một cá nhân có thể lớn hơn không chỉ bởi vì khoản trợ cấp 10.200 USD ban đầu hiện đã được miễn thuế. Điều khoản này sẽ làm giảm tổng thu nhập đã điều chỉnh và thu nhập chịu thuế, khiến người dân đủ điều kiện nhận một số khoản tín dụng thuế yêu cầu thu nhập dưới một ngưỡng nhất định.

Đồng thời, điều khoản này cũng có thể ảnh hưởng đến việc khai thuế thu nhập tại một bang. Lý do là các tiểu bang thường sẽ căn cứ vào việc tính toán thu nhập chịu thuế bằng cách sử dụng tổng thu nhập được điều chỉnh của liên bang hoặc thu nhập chịu thuế của các nhân.

Sở Thuế vụ Mỹ đã ban hành tờ hướng dẫn để giải thích cách tính toán và báo cáo thay đổi trên tờ khai thuế năm 2020 của người dân. Họ cũng sẽ thông báo tới các nhà cung cấp phần mềm khai thuế để cho phép những người khai thuế kết hợp thay đổi mức bồi thường thất nghiệp vào các tính toán mới năm 2020. Được biết, tính đến ngày 5/3, gần 56 triệu người đã nộp hồ sơ khai thuế.

Các hỗ trợ do tác động kinh tế

"Kế hoạch giải cứu nước Mỹ” cung cấp các khoản hỗ trợ lần thứ 3 cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 160.000 USD (80.000 USD cho những độc thân).

Các khoản thanh toán có giá trị lên đến 1,400 USD cho mỗi người nộp thuế và cho mỗi người phụ thuộc của người người nộp thuế - bất kể những người phụ thuộc là trẻ em hay người trưởng thành. Mặc dù các khoản thanh toán này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản thuế năm 2020, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến việc nộp tờ khai thuế nhanh hay chậm của mỗi cá nhân.

Nguyên nhân được giải thích như sau: Nếu Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ chưa có hồ sơ khai thuế năm 2020 của một cá nhân, thì cơ quan này sẽ căn cứ vào quy mô thanh toán mà cơ quan gửi cho cá nhân dựa trên thu nhập năm 2019 của cá nhân đó. Vì vậy, nếu thấy mức thu nhập năm 2020 của mình đủ điều kiện thì cá nhân đó cần nhanh chóng nộp tờ khai thuế năm 2020 để có thể nhận được những khoản thanh toán hợp lí. 

Để đảm bảo thanh toán nhanh nhất, các quan chức Kho bạc và Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đang khuyến khích người dân nộp hồ sơ điện tử và chọn hình thức chuyển tiền trực tiếp để thanh toán.