Quyết định số 1480/QĐ-BTC:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018


Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức ngành Tài chính về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng được quy định như sau:
- Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018 được tiến hành từ ngày 15/8/2018 đến ngày 15/9/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018;
- Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tiến hành từ ngày 16/9/2018 đến ngày 30/11/2018; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018...
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1480/QĐ-BTC.