Kết thúc giải ngân gói 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở đúng hạn

PV.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn trả lời Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục giải ngân cho người vay mua nhà từ ngày 01/01/2017 cho đến khi hết hợp đồng trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 95% số tiền cam kết cho vay. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 95% số tiền cam kết cho vay. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với các khách hàng giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Điều này được thể hiện trong Thông tư 25/2016/TT-NHNN quy định rõ đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016.

Đồng thời, ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, kiến nghị cơ chế tiếp nối hỗ trợ tín dụng cho đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội thì Chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội thực hiện nhiệm vụ này theo Nghị định 100/2015 ngày 20/10/2015. Cụ thể là Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan.

Theo số liệu thống kê của ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2016, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 95% số tiền cam kết cho vay và đạt con số 29.679 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của ngân hàng Nhà nước.

Số tiền còn lại của gói tín dụng 30.000 tỷ là 321 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại cho biết, sở dĩ số tiền chưa giải ngân hết so với số cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần tư nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ.

Gói tín dụng 30.000 tỷ này là tiền tái cấp vốn của ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại, theo quy định trước đây sẽ kết thúc tái cấp vốn vào ngày 1/6/2016, tuy nhiên đã được ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xin phép kéo dài chương trình cho đến khi giải ngân hết 30 nghìn tỷ đồng.