Hà Nội giải quyết 11 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Theo baohaiquan.vn

Trong ngày đầu triển khai chính thức hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của ngành Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 11 bộ hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống (số liệu cập nhật đến 16h ngày 1/3/2017).

Triển khai hệ thống DVCTT sẽ giảm thiểu được thời gian, chi phí, giấy tờ, hồ sơ trong quá trình làm thủ tục của doanh nghiệp. Nguồn: PV.
Triển khai hệ thống DVCTT sẽ giảm thiểu được thời gian, chi phí, giấy tờ, hồ sơ trong quá trình làm thủ tục của doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Theo đại diện Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan Hà Nội), để triển khai hệ thống DVCTT, Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập tổ triển khai để làm đầu mỗi hướng dẫn, hỗ trợ CBCC và DN (danh sách CBCC làm hỗ trợ, hướng dẫn DN tại địa chỉ: http://hanoicustoms.gov.vn ); đồng thời chuẩn bị và đảm bảo hệ thống đường truyền số liệu, hệ thống máy chủ và máy trạm trong toàn Cục hoạt động ổn định, thông suốt 24/24h. 

Trong ngày đầu triển khai, các hồ sơ thủ tục hành chính đã được chuyển đến hệ thống DVCTT (http://pus.customs.gov.vn/) thông suốt.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, việc thực hiện cung cấp các DVCTT sẽ giảm thiểu được thời gian, chi phí, giấy tờ, hồ sơ trong quá trình làm thủ tục của DN, đặc biệt là các thủ tục có độ phức tạp như quyết toán xuất khẩu; xét miễn thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (theo Thông tư 77/2008/TT-BTC và Thông tư 24/2012/TT-BTC)…

Khi sử dụng DVCTT, người dân và DN sẽ được hưởng một số lợi ích nổi bật như: Nhanh chóng, tiện lợi do DVCTT hoạt động trên môi trường điện tử, người dân và DN có thể tương tác với DVCTT mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối internet và đặc biệt nhanh do tốc độ xử lý của hệ thống. Độ phủ rộng do toàn bộ các thủ tục hành chính được áp dụng tại tất cả các cục hải quan trên toàn quốc

Toàn bộ hoạt động của DVCTT được công khai một cách minh bạch trên mạng, cụ thể hóa “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan, góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, DN.

Ngoài ra, hệ thống cũng giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn cho cơ quan Hải quan…