Kho bạc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong toàn hệ thống

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tới đông đảo các tổ chức, nhân dân, trong 2 ngày 8 và 9/8, KBNN đã tổ chức Hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền và phổ biến, quán triệt công tác văn phòng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Thảo
Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Thảo

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng KBNN cho biết, trong nhiều năm qua, toàn hệ thống KBNN đã cơ bản thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Đặc biệt, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan truyền thông trong ngành Tài chính và các cơ quan thông tấn, báo chí tại trung ương và địa phương tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của KBNN, trong đó chú trọng nhiều đến thông tin về cải cách và hiện đại hóa KBNN, thông tin về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và kết quả hoạt động của từng lĩnh vực trong hệ thống KBNN, qua đó đã góp phần giúp KBNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo ông Cường, một số đơn vị KBNN còn chưa đánh giá đúng và chưa thấy được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền và cũng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác này; chưa xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của đơn vị, chưa định hướng được nội dung cần thông tin, tuyên truyền để trao đổi, hợp tác với các cơ quan truyền thông trong việc chủ động đưa thông tin về cơ chế, chính sách và kết quả hoạt động của KBNN, của đơn vị để mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng ngân sách biết và hiểu rõ về KBNN. Do đó, một bộ phận cư dân còn lầm tưởng KBNN như một ngân hàng và có chức năng quản lý phát hành tiền....

Kho bạc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong toàn hệ thống - Ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hạnh Thảo

Về công tác văn phòng, tham gia góp ý tại hội nghị, đại diện nhiều KBNN địa phương cho rằng, công tác văn phòng ngành Kho bạc thời gian qua đã gặp phải những khó khăn nhất định khi phải thực hiện nhiệm vụ mới theo Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28-9-2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Vụ và Văn phòng thuộc KBNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho rằng, hệ thống KBNN thời gian tới phải chủ động, tích cực phối hợp và tăng cường việc trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền một cách toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN gắn với những nhiệm vụ, giải pháp và sự chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: “Ngành KBNN phải làm tốt công tác cán bộ, nâng cao hơn nữa năng lực nghiệp vụ, thể hiện sự minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác, hạn chế tối đa những tiêu cực, nhũng nhiễu làm xấu hình ảnh của toàn ngành Kho bạc”.

Cũng tại Hội nghị, KBNN đã tổ chức bồi dưỡng – tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền cho cán bộ văn phòng các tỉnh thành thuộc hệ thống KBNN khu vực phía Bắc./.