Kho bạc Sóc Trăng giải ngân đạt trên 48% kế hoạch

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng cho biết, đến cuối tháng 7/2016, công tác giải ngân vốn đầu tư các nguồn, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh của kế hoạch năm 2016 đạt tỷ lệ trên 48%.

Theo tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng, tổng chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 7/2016 là 2.738 tỷ đồng, đạt gần 55% dự toán. Qua kiểm soát chi, KBNN Sóc Trăng luôn đảm bảo nhu cầu chi lương, chế độ đối tượng chính sách và hoạt động thường xuyên của các đơn vị trên địa bàn.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng đánh giá, các cán bộ làm công tác kiểm soát chi đều thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được giao. Do đó, các khoản chi trên địa bàn tỉnh đều được kiểm soát đúng quy trình và các điều kiện chi đã được quy định

Cũng theo KBNN Sóc Trăng, đến cuối tháng 7 vừa qua, công tác giải ngân vốn đầu tư các nguồn, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh của kế hoạch năm 2016 đạt tỷ lệ trên 48%. Trong đó, giải ngân ở nguồn vốn ngân sách đạt 51,7% kế hoạch năm; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 2,9%, vốn chương trình mục tiêu đạt 29%.

Đặc biệt, trong tháng 7, KBNN Sóc Trăng đã xử lý 2 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khobạc, trong đó có 1 trường hợp phạt cảnh cáo, 1 trường hợp phạt tiền. Lũy kế từ đầu năm đến nay, KBNN Sóc Trăng đã xử lý 33 trường hợp vi phạm hành chính./.