KBNN Bắc Ninh: Phát hiện, từ chối thanh toán nhiều khoản chi sai

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trao đổi với phóng viên ông Trần Đăng Thuần – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Bắc Ninh cho biết: 6 tháng đầu năm, KBNN Bắc Ninh đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 8.943 tỷ đồng.

KBNN Bắc Ninh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà hỗ trợ doanh nghiệp nộp NSNN.
KBNN Bắc Ninh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà hỗ trợ doanh nghiệp nộp NSNN.

Qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN trên địa bàn đã phát hiện 82 khoản chi của các đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, đồng thời từ chối thanh toán với số tiền 1,02 tỷ đồng.

Thanh toán hoàn thuế cho DN hàng ngàn tỷ đồng

Thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư, 6 tháng KBNN Bắc Ninh thực hiện giải ngân đạt 742 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch, trong đó: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 516 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) là 166 tỷ đồng và giải ngân nguồn vốn khác là 7,2 tỷ đồng.

Năm 2016, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc qua, vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 172 tỷ đồng cũng đã được KBNN Bắc Ninh thanh toán (bao gồm cả tạm ứng) 50,9 tỷ đồng, đạt 29,5%.

Công tác tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng cũng được KBNN Bắc Ninh thực hiện tốt. Theo đó, khoản tạm ứng thuộc kế hoạch năm 2016 là 206,2 tỷ đồng; thu hồi tạm ứng 6 tháng năm 2016 là 278,7 tỷ đồng; số dư tạm ứng đến hết tháng 6/2016 và các năm trước chuyển sang là 767,6 tỷ đồng.

Ngoài kiểm soát chi thường xuyên, kiểm soát chi đầu tư XDCB, KBNN Bắc Ninh đã thường xuyên thực hiện tốt công tác thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Hết tháng 6, KBNN Bắc Ninh đã thanh toán số tiền hoàn thuế là 2.444 tỷ đồng.

Ngoài ra, KBNN Bắc Ninh còn chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tạm ứng vốn nhàn rỗi cho ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hết tháng 4/2016 doanh số tạm ứng vốn nhàn rỗi cho ngân sách địa phương đạt 250 tỷ đồng.

Thực hiện kiểm tra chuyên ngành

Để tránh chồng chéo về nội dung và thời gian thanh tra - kiểm tra, KBNN Bắc Ninh đã giao cho Phòng Thanh tra chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức thực hiện kiểm tra bằng nhiều hình thức như: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra theo chuyên đề. 6 tháng đầu năm 2016, KBNN đã tổ chức 16 cuộc kiểm tra toàn diện và kiểm tra theo lĩnh vực công tác tại các KBNN trực thuộc và các phòng chuyên môn.

Trên cơ sở các kết quả kiểm tra, KBNN đã có văn bản chỉ đạo, quán triệt chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống cũng như đơn vị có sai sót, tồn tại. Đồng thời, thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, KBNN Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch thanh tra 6 đơn vị thuộc khối y tế và giáo dục. Hết tháng 6, KBNN đã thanh tra được 4 đơn vị.

Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán liên kho bạc, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý cũng được thực hiện một cách hết sức an toàn. 6 tháng, KBNN Bắc Ninh đã tổ chức thu được 1.951 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt là 1.949 tỷ đồng; trả lại tiền thừa cho khách 30 món với số tiền hơn 58 triệu đồng...

Thời gian qua, KBNN vừa đưa vào vận hành thành công hệ thống Thanh toán liên kho bạc. Ông Thuần cho biết, đây là một ứng dụng quan trọng trong Hệ thống Quản lý ngân sách và kho bạc. Ứng dụng Thanh toán liên kho bạc đi vào hoạt động sẽ giúp hệ thống KBNN nói chung và KBNN Bắc Ninh nói riêng cải tiến và hoàn thiện được quy trình nghiệp vụ trong thanh toán của ngành.

Đây là một bước cụ thể để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 xây dựng KBNN hiện đại, an toàn, hướng tới nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử. Vì vậy, KBNN Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu như tài chính, thuế, hải quan, hệ thống ngân hàng được ủy nhiệm tập trung đầy đủ kịp thời các khoản thu; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước.