KBNN Bình Dương: Kết quả tích cực từ công tác phối hợp thu với ngân hàng thương mại

Thùy Linh

Công tác phối hợp thu giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Dương và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, đem lại ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người nộp thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bình Dương.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Bình Dương.

Thời gian qua, KBNN Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, các khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được điều tiết xuống cho các huyện, thị, thành phố như: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát (đối với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp). Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trú đóng địa bàn huyện nào thì phải nộp thuế tại KBNN huyện đó thông qua các ngân hàng thương mại mà KBNN huyện ủy nhiệm thu.

KBNN Bình Dương cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp thu giữa KBNN tỉnh và 9 hệ thống ngân hàng thương mại đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân, ngân hàng và KBNN.

Theo đó, quá trình thủ tục nộp được đơn giản hoá, giảm thiểu thủ tục và thời gian nộp ngân sách. Người nộp thuế có thể nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của các ngân hàng thương mại hoặc cũng có thể nộp thuế điện tử vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chính 24/7 tại bất kỳ thời gian, địa điểm nào.

Cùng với đó, tốc độ thực hiện giao dịch cũng như trao đổi thông tin thu được cải thiện đáng kể, thời gian thực hiện giao dịch thu ngân sách còn dưới 5 phút/giao dịch. Nhìn chung, người nộp thuế được cung cấp các dịch vụ nộp ngân sách nhà nước đa dạng, thuận tiện, hiện đại…

Theo đánh giá của KBNN Bình Dương, các ngân hàng thương mại đã thực hiện đúng cam kết thoả thuận và ngày càng hoàn thiện, ổn định. Theo đó, đã thực hiện thu ngân sách nhà nước, hạch toán đúng mục lục ngân sách; truyền sổ chi tiết đúng thời gian. Một số ngân hàng cũng đã thực hiện đối chiếu lãi, phí tự động.

Cùng với đó, theo đánh giá của doanh nghiệp, người nộp thuế, các ngân hàng thương mại đã thực hiện đúng cam kết thoả thuận như: luôn đảm bảo nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin; có tổ chức quầy thu ngân sách nhà nước ưu tiên cho các đơn vị sử dụng ngân sách, doanh nghiệp, người nộp thuế; thực hiện thu ngân sách nhà nước đúng, đủ, an toàn và được khách hàng đánh giá rất cao.

Thời gian tới, KBNN Bình Dương mong muốn các đơn vị ngân hàng thương mại phối hợp tốt với các cơ quan thu, hướng dẫn khách hàng nộp thuế kê khai các thông tin nộp thuế đúng quy định để việc phân chia tỷ lệ điều tiết cho các cấp ngân sách được thực hiện đúng với Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND.

Ngoài ra, đại diện các ngân hàng thương mại cũng đưa ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phối hợp thu cũng như trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/2022/HĐND để cùng tháo gỡ.