Kho bạc Nhà nước chính thức thực hiện quy trình liên thông giữa các ứng dụng nghiệp vụ

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Ngày 15/11, Kho bạc Nhà nước chính thức thực hiện quy trình liên thông dịch vụ công trực tuyến - TABMIS – thanh toán song phương điện tử.

Kho bạc Nhà nước tập huấn quy trình liên thông cho các đơn vị trực thuộc trên cả nước.
Kho bạc Nhà nước tập huấn quy trình liên thông cho các đơn vị trực thuộc trên cả nước.

Theo Kho bạc Nhà nước, quy trình liên thông là sự tích hợp, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện địa hóa Kho bạc Nhà nước, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống Kho bạc Nhà nước với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến Kho bạc Nhà nước trên dịch vụ công để đi thanh toán song phương với ngân hàng thương mại, sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị Kho bạc ký duyệt trên chương trình dịch vụ công trực tuyến thì chứng từ được tự động liên kết sang giao diện TABMIS, thanh toán song phương điện tử và tự động chuyển sang ngân hàng thườn mại mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây.

Được biết, qua thời gian triển khai thí điểm tại một số Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố đã cho thấy hiệu quả và tính thiết thực của việc triển khai diện rộng quy trình liên thông dịch vụ các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến - TABMIS – thanh toán song phương điện tử phục vụ trực tiếp vào lộ trình phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn tới thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến phục vụ nhanh người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, quy trình cũng giúp cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước giúp Chính phủ, Bộ Tài chính có đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong việc phát triển kinh tế - xã hội.