Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm

Theo: baohaiquan.vn

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2017 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2018.

 Tính đến ngày 31/7/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN ước đạt 135.11 tỷ đồng. ẢNh TL.
Tính đến ngày 31/7/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN ước đạt 135.11 tỷ đồng. ẢNh TL.
Theo KBNN, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, KBNN đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Tuy nhiên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản kiểm soát, thanh toán qua KBNN đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. 

Tính đến ngày 31/7/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN ước đạt 135.11 tỷ đồng (đạt 35,7% kế hoạch). 

Trong đó, vốn từ nguồn Chính phủ giao giải ngân là 133.820 tỷ đồng, mới chỉ đạt 35,6% kế hoạch. Cụ thể, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 110.455 tỷ đồng (đạt 37,2% kế hoạch); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 7.020 tỷ đồng (đạt 17,6% kế hoạch); vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 16.344,6 tỷ đồng (đạt 41,3% kế hoạch).

Do vậy, để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp trong thực thi nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2018, Tổng Giám đốc KBNN có Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2017 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2018. 

Cụ thể, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu KBNN các cấp cần bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với đó, căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế tại từng địa phương, chỉ đạo KBNN các cấp chủ động phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tổ chức tọa đàm với các chủ đầu tư, qua đó nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và giải ngân cụ thể của từng dự án theo thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đáng chú ý, KBNN yêu cầu công chức kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Trong giao dịch với khách hàng luôn có thái độ niềm nở, phục vụ khách hàng tận tình, luôn tạo điều kiện cho các đơn vị. Thực hiện kiểm soát kỹ chứng từ, hướng dẫn đơn vị 1 lần, tuyệt đối không được để đơn vị phải đi lại nhiều lần. 

KBNN cũng nghiêm cấm công chức kiểm soát chi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Đồng thời, KBNN các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư, xử lý nghiêm công chức và người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi.

Đặc biệt, KBNN lưu ý KBNN các cấp đẩy mạnh nhiệm vụ triển khai thực hiện cải cách hành chính, thực hiện phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN. Đồng thời, thông báo với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về phương thức thực hiện kiểm soát chi của KBNN. Thực hiện phương thức kiểm soát chi này sẽ rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị.

Từ nay đến cuối năm, KBNN các cấp cần chủ động, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. 

Đồng thời, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, KBNN các cấp thực hiện đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn ứng trước, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp để chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.