Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ chủ động, linh hoạt

Theo mof.gov.vn

Ngày 20/7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị giao ban các giám đốc KBNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có 30 đại biểu đại diện lãnh đạo các KBNN khu vực phía Bắc, và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: internet
Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: internet

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Quốc Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác, KBNN đã bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ Tài chính trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015.

Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, toàn hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2015 với một số kết quả nổi bật như: bám sát dự toán thu NSNN, đến hết tháng 6/2015, tổng thu NSNN trong cân đối đạt 50,2% so với dự toán; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp thu NSNN; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; chủ động, linh hoạt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi của các cấp ngân sách.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng, triển khai theo đúng tiến độ một khối lượng lớn các đề án, chính sách.

Trong phiên thảo luận, các đơn vị KBNN địa phương đã đóng góp tham luận về các vấn đề nóng hiện nay như vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN theo qui định tại NĐ 192 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014 cũng như một số khó khăn trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Kế hoạch-Tài chính và Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đã lưu ý với KBNN trong những tháng cuối năm cần quan hơn đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản nội ngành cũng như công tác giải ngân đối với các dự án công nghệ thông tin. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cần đảm bảo danh mục công trình phù hợp với quy hoạch được duyệt, nếu có thay đổi cần đưa vào kế hoạch trung hạn để triển khai. Đồng thời, KBNN cần đẩy mạnh phát hành tín phiếu KBNN, tính toán thời điểm và lãi suất để vừa huy động được nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đề nghị, để triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác năm 2015, toàn hệ thống KBNN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với chất lượng và hiệu quả cao nhất, tập trung vào một số nội dung cụ như: đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề án, chính sách năm 2015; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành ngân sách và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của KBNN để tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung nhanh, đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào NSNN. Theo dõi sát tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác phục vụ quản lý điều hành NSNN của các cấp; tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của các đơn vị KBNN, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu hệ thống KBNN cần chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn quá hạn. Bảo đảm an ninh nghiệp vụ, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho hệ thống KBNN quản lý. Kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ các giải pháp để huy động vốn đáp ứng các nhu cầu chi của NSNN và góp phần phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trong nước. Các đơn vị KBNN phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời báo cáo, phản ánh về KBNN các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, những bất cập về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, các chương trình ứng dụng để nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị KBNN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ngăn ngừa triệt để việc lợi dụng sơ hở để vi phạm.