Kho bạc Nhà nước Hậu Giang ưu tiên giải ngân kinh phí phục vụ bầu cử

Hằng Mai

Cùng với kiểm soát tốt các nguồn chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc chú trọng, ưu tiên, thanh toán kinh phí phục vụ bầu cử, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Theo thống kê, đến nay, đơn vị đã giải ngân được trên 4,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 32% dự toán.

Sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5/2021. Nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện chỉ đạo của KBNN Hậu Giang, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trong công tác giao dự toán, tổ chức kiểm soát, thanh toán chặt chẽ các khoản chi phục vụ công tác bầu cử đúng định mức và có trong dự toán được giao.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; Hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp lãnh đạo, KBNN Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc quan tâm, ưu tiên trong công tác kiểm soát, thanh toán kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của KBNN Hậu Giang, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trong công tác giao dự toán, tổ chức kiểm soát, thanh toán chặt chẽ các khoản chi phục vụ công tác bầu cử đúng định mức và có trong dự toán được giao. Hồ sơ, chứng từ thanh toán đều được thực hiện giao nhận, xử lý thông suốt, đúng thời gian quy định trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Theo dự toán của cấp có thẩm quyền giao, KBNN Hậu Giang thực hiện giải ngân phục vụ công tác bầu cử trên 13 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã giải ngân được trên 4,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 32% dự toán.