Kho bạc Nhà nước Hưng Yên quản lý thu, chi ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Minh Anh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và KBNN Việt Nam để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, công tác thu, chi, thanh toán bảo đảm thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hưng Yên
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Hưng Yên

Năm 2022, công tác quản lý thu ngân sách và kiểm soát chi của KBNN tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2022, thu ngân sách nhà nước qua KBNN Hưng Yên đạt trên 51 nghìn tỷ đồng, bằng trên 262% kế hoạch năm; chi ngân sách nhà nước đạt trên 15 nghìn tỷ đồng, bằng 92,32% kế hoạch năm.

Để đảm bảo cho công tác khóa sổ, quyết toán năm 2022 thông suốt, an toàn, tránh ùn tắc, bảo đảm hoàn thành công việc theo chỉ đạo của ngành, các bộ phận trong đơn vị đã bố trí tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thanh toán vào các ngày nghỉ để kịp hoàn thành khối lượng công việc, thanh toán cho các đơn vị và khách hàng nhanh gọn, đầy đủ, đúng quy định trước khi năm 2022 khép lại.

Theo quy định, ngày 31/12 là thời hạn chót thực hiện khóa sổ quyết toán, còn ngày 31/1 là kết thúc thời gian chỉnh lý niên độ của năm trước. Do đó, từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 1 năm sau luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của công chức ngành Kho bạc. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ nhanh, đúng quy định, song tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, việc thanh, quyết toán, thu - chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị và khách hàng đều được thực hiện nhanh gọn, đầy đủ, đúng, kịp thời. 

Để khóa sổ, quyết toán, đơn vị đã sớm thông báo cho các đơn vị giao dịch, chủ đầu tư những quy định như: Thời gian gửi hồ sơ, thời gian đóng hồ sơ, thời gian thanh toán… Đồng thời, gửi công văn hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán năm 2022; trình tự hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán, thời hạn chi ngân sách đến các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trên địa bàn; chủ động đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ thanh toán ngay từ đầu tháng 12/2022, tránh dồn vào những ngày cuối năm.

Bên cạnh đó, KBNN Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư rà soát, đối chiếu số liệu và xử lý dứt điểm những giao dịch còn dở dang trên Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc). Đồng thời, tăng cường hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, xử lý kịp thời vướng mắc để các đơn vị giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy trình. 

Trong năm 2022, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN được đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ, bằng nhiều biện pháp cụ thể, như: Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy chế đánh giá công chức để phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực kế toán, thanh toán và kiểm soát chi NSNN.

Với tinh thần làm việc tích cực quyết liệt, các cán bộ, nhân viên, người lao động tại KBNN Hưng Yên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2023, hệ thống KBNN nói chung và KBNN Hưng Yên nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn cần phải vượt qua. KBNN Hưng Yên xác định mục tiêu và phương châm hành động là “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch”.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023, KBNN Hưng Yên tiếp tục làm tốt công tác quản lý tài chính,  bảo đảm an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho Kho bạc quản lý; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt dự toán chi năm 2023 bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; triển khai đúng tiến độ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành, danh mục dự toán tài sản, trang thiết bị, giải ngân vốn kịp thời, đảm bảo thực hiện 100% danh mục kế hoạch và thực hiện giải ngân đạt và vượt dự toán giao… góp phần cùng hệ thống KBNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách