Kho bạc Nhà nước khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng để nâng cao chất lượng phục vụ

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang thực hiện triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh: Thuỳ Linh.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh: Thuỳ Linh.

Thời gian qua, KBNN đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá tác động của chính sách đối với lợi ích của người dân, tổ chức và việc tham gia của người dân đối với quá trình xây dựng các văn bản. Theo KBNN, đây chính là cơ sở pháp lý cao, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN.

Với việc triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, KBNN trở thành một trong những đơn vị hệ thống đầu tiên trong ngành Tài chính hoàn thành cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đồng thời đưa KBNN cơ bản trở thành kho bạc điện tử với các hoạt động được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.

Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp (2021, 2022), KBNN đứng ở vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đạt tỷ lệ 94,5% đơn vị, tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng trong đợt khảo sát của hệ thống KBNN năm 2022.

Mới đây, để có cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, KBNN tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN đợt I năm 2023 tại ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Việc khảo sát đang được thực hiện cho đến ngày 15/5/2023.

Theo KBNN, việc khảo sát không có sự tham gia của KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện; ý kiến đánh giá của các đơn vị được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị. KBNN mong muốn nhận được sự quan tâm tham gia đánh giá của các đơn vị, tổ chức và cá nhân để giúp KBNN nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch.

Với những nỗ lực và đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động nghiệp vụ, có thể thấy, KBNN đã luôn kiên định với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, tất cả vì khách hàng.

Trong tiến trình hình thành Kho bạc số vào năm 2030, KBNN đang đặt ra các kế hoạch cải cách và các mục tiêu mới để tiếp tục làm tốt trong giai đoạn phát triển này.