Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên 155.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2022

Hải An

Trong 2 tháng đầu năm 2022, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước. Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 2/2022 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước là 155.000 tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2022, cơ quan này đã kiểm soát và thanh toán trên 200 nghìn tỷ đồng trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Từ đầu năm đến 28/2/2022, bên cạnh công tác kiểm soát chi thường xuyên với khoảng 155.000 tỷ đồng nêu trên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát và thanh toán 45.389 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 9,2% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao (491.672,2 tỷ đồng); bằng 8,6% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao (528.723,3 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đến hết tháng 2/2022 được 32.462 tỷ đồng, đạt 8,1% kế hoạch Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2022 là 16,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,39%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu Chính phủ là 9,32 năm.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp với nhà thầu rà soát các chức năng thanh toán liên ngân hàng tập trung theo kế hoạch nâng cấp hệ thống thanh toán song phương, đáp ứng tích hợp chức năng thanh toán liên ngân hàng tập trung bao gồm cả nghiệp vụ liên thông từ dịch vụ công.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước thực hiện nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và trung tâm hành chính; tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu phân tích, thiết kế và xây dựng các chức năng.