98,19% khách hàng hài lòng với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên là đơn vị đứng thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN đợt I năm 2023 với tỷ lệ hài lòng là 98,19%.

98,19% khách hàng hài lòng với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.
98,19% khách hàng hài lòng với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.

Để có cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị, tổ chức và cá nhân, KBNN tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN đợt I năm 2023 tại ứng dụng khảo sát, đánh giá được mở trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Quá trình khảo sát không có sự tham gia của KBNN cấp tỉnh và cấp huyện; ý kiến đánh giá của các đơn vị được bảo mật thông tin, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị. 

Theo kết quả khảo sát, đánh giá đợt I năm 2023, KBNN Thái Nguyên đứng vị trí thứ Nhất trong 63 tỉnh, thành phố về mức độ hài lòng của khách hàng giao dịch, với tỷ lệ hài lòng là 98,19%.

Trước đó, trong tháng 6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022. Kết quả cho thấy, KBNN Thái Nguyên tiếp tục là đơn vị có điểm số DDCI cao nhất, dẫn đầu khối các sở, ban, ngành, với 89,22 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp KBNN Thái Nguyên đứng vị trí thứ Nhất.

Để phát huy kết quả đã đạt được, KBNN Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với Kho bạc…      

Được biết, trong những năm gần đây, hệ thống KBNN đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá tác động của chính sách đối với lợi ích của người dân, tổ chức và việc tham gia của người dân đối với quá trình xây dựng các văn bản. Đây được coi là cơ sở pháp lý cao, đầy đủ và đồng bộ cho việc cải cách, hiện đại hóa các chức năng, nhiệm vụ của KBNN trong thời gian qua và thời gian tiếp theo.

Với việc triển khai tích cực các giải pháp cải cách hành chính, KBNN trở thành một trong những đơn vị hệ thống đầu tiên trong ngành Tài chính hoàn thành cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoạt động giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99,6% lượng chứng từ chi.

Để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, KBNN đã tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua chương trình ứng dụng Tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến, từ đó, đưa KBNN cơ bản trở thành kho bạc số với các hoạt động được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.