Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế

Lan Anh

Bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Tài chính, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu: Trong quý II/2020, các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước cần tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, kết hợp với điều hành quản lý ngân quỹ; thực hiện kiểm soát chi thường xuyên chặt chẽ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công... góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm, kế hoạch công tác tháng 5 và 6 tháng cuối năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (7/5/2020)
Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm, kế hoạch công tác tháng 5 và 6 tháng cuối năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (7/5/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Tài chính, trong quý I/2020, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường các giải pháp, đảm bảo hoạt động thông suốt; kịp thời giải ngân kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-2019.

Theo Báo cáo đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm, kế hoạch công tác tháng 5 và 6 tháng cuối năm 2020 của hệ thống Kho bạc Nhà nước, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, trong quý I/2020, Kho bạc Nhà nước Trung ương đã chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng internet, đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn hệ thống, phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể, ngoài ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-2019, Kho bạc Nhà nước bảo đảm hoạt động thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của đất nước.

Tính đến hết ngày 3/5/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối của toàn hệ thống đạt 496.064 tỷ đồng, bằng 32,80% so với dự toán năm 2020 được giao. Trong đó, thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 414.298 tỷ đồng, bằng 32,77% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 18.154 tỷ đồng, bằng 51,58 % so với dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 63.316 tỷ đồng, bằng 30,44% so với dự toán.

Về chi thường xuyên, đến 30/4/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 303.056 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán chi thường xuyên. Thông qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện khoảng 6.051 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định với số tiền thực từ chối thanh toán là 2,5 tỷ đồng.

Về chi đầu tư, đến ngày 30/4/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 81.646,4 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 17,3% kế hoạch Quốc hội giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý I/2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát thanh toán vốn của các bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối 6,9 tỷ đồng.

Trước bối cảnh dịch Covid-2019 còn diễn biến phức tạp và tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, kinh tế trong nước và thế giới, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước cần bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Bộ Tài chính, của Kho bạc Nhà nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác huy động vốn, kết hợp với điều hành quản lý ngân quỹ; thực hiện kiểm soát chi thường xuyên chặt chẽ; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công....

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các Kho bạc Nhà nước địa phương thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công 2019; Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư khi đến giao dịch tại kho bạc; Nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây chậm trễ, khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn...