Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào 2 dự thảo thông tư

PV.

Ngày 1/6/2018, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính tại đơn vị cấp 1 và dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Tham dự Hội thảo có bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN; Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cùng đại diện các vụ, cục chức năng của Bộ Tài chính và KBNN.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, ngày 20/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (thay thế Luật Kế toán 2013). Theo đó, việc lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và các nội dung liên quan đã chính thức được quy định tại Luật này. Đây là bước tiến mới, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc thực hiện minh bạch hóa tình hình tài chính quốc gia.“Để cụ thể hóa các quy định về BCTCNN trong Luật Kế toán 2015, đồng thời triển khai thực hiện Đề án “Tổng Kế toán nhà nước” đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1188/QĐ-BTC ngày 30/5/214, KBNN đã phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan, tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 cuả Chính phủ về BCTCNN. Theo đó, BCTCNN đầu tiên sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018 và sẽ được công bố cùng Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018”, bà Đặng Thị Thủy cho hay.

Nhằm đạt được mục tiêu này, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 và dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTCNN để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 có kết cấu gồm: 3 chương, 25 điều và phần phụ lục. Dự thảo Thông tư có các nội dung hướng dẫn về nguồn số liệu các chỉ tiêu cụ thể trên các BCTCNN; Quy định trình tự các bước tổng hợp, lập BCTCNN; Các giao dịch nội bộ cần loại trừ; Quy định tổng hợp, lập gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính từ các đơn vị cung cấp thông tin; Quy định trách nhiệm của các đơn vị lập, đơn vị cung cấp thông tin, đơn vị kiểm tra BCTCNN…

Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: Văn Trường
Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: Văn Trường

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTCNN có kết cấu gồm: 3 chương, 23 điều và phần phụ lục. Dự thảo Thông tư này hướng dẫn phương pháp tổng hợp, hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 từ các BCTC của đơn vị trực thuộc. Sản phẩm của Thông tư này là một trong những nguồn thông tin đầu vào quan trọng để KBNN thực hiện BCTCNN.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề BCTC tại đơn vị cấp 1; phương pháp lập BCTCNN… nhằm giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng theo quy định.

Theo KBNN, dự thảo Thông tư hướng dẫn hợp nhất BCTC tại đơn vị cấp 1 và dự thảo Thông tư hướng dẫn lập BCTCNN sẽ được hoàn thiện; trình Bộ Tài chính ký ban hành trong năm 2018 và áp dụng từ năm tài chính 2018 trở đi.