Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

 Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Yên Bái. Ảnh: Thu Hằng.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Yên Bái. Ảnh: Thu Hằng.
Riêng trong tháng 5/2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 59.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 3.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 4,5 tỷ đồng...

Cũng theo KBNN, đến hết ngày 31/5/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 94.811,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 52.045 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 33.721,7 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 9.044,8 tỷ đồng. 

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 55 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Một trong những nhiệm vụ mà KBNN đặt ra trong năm 2014 là tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua các giải pháp như: Chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2014, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 124.984,4 tỷ đồng, đạt 59,5% so với kế hoạch. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 5/2014, huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 22.203,1 tỷ đồng.