Kho bạc tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ phụ trách tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước

Minh Hằng

Ngày 25/7/2019, tại Khách sạn Kim Liên Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo “Người sử dụng chính tại KBNN cấp tỉnh triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) ” cho 137 học viên đến từ 63 đơn vị KBNN tỉnh thành phố.

Theo kế hoạch, nội dung tập huấn gồm 3 phần: Hướng dẫn lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I; Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, BCTCNN tỉnh và Hướng dẫn thực hành tiếp nhận, tổng hợp, lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, BCTCNN tỉnh.

Phát biểu khai giảng lớp đào tạo, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy khẳng định: Với mục tiêu đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ kế toán thuộc các đơn vị KBNN cấp tỉnh phụ trách trực tiếp việc tổng hợp, lập BCTCNN về cơ chế chính sách và sử dụng hệ thống thông tin để thực hiện lập BCTCNN tỉnh và Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho số liệu của năm tài chính 2018.

Trong bối cảnh đây là năm đầu tiên hệ thống KBNN thực hiện nhiệm vụ tổng hợp lập BCTCNN theo quy định của Luật Kế toán 2015 các văn bản hướng dẫn, Lãnh đạo KBNN tin tưởng rằng, qua lớp đào tạo này sẽ giúp các học viên có thể nắm sâu về các quy định và quy trình nghiệp vụ, cũng như trao đổi, thảo luận chuyên sâu, từ đó, các học viên sẽ là những cán bộ nòng cốt, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về hệ thống thông tin để triển khai lập BCTCNN tỉnh cũng như hỗ trợ tích cực cho các đơn vị KBNN huyện trong việc lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ lập BCTCNN.

Để lớp học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy mong muốn các các đồng chí học viên đại diện cho các đơn vị tham dự lớp đào tạo này sẽ tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và nhiệt tình tham gia lớp học; tích cực, chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế để lớp đào tạo đạt được các mục tiêu đã đề ra.