Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 17,7%

PV.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong quý II/2021, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đạt hơn 12,6 triệu hợp đồng. Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên, tăng 17,7% so với quý I/2021.

Trong quý II/2021, bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc, cùng với thị trường cơ sở, TTCK phái sinh Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư với giao dịch sôi động.

Thống kê của HNX cho thấy, trong quý II/2021, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 12,6 triệu hợp đồng, khối lượng giao dịch bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên, tăng 17,7% so với quý I/2021.

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Về kết quả giao dịch trên thị trường phái sinh tại HNX, đối với Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30, trong quý II đã có 62 phiên giao dịch. Khối lượng giao dịch cao nhất trong quý II/2021 đạt 345.296 hợp đồng, vào ngày 10/6/2021.

Đối với Hợp đồng tương lai TPCP 5 năm, trong quý II có 62 giao dịch nhưng không có giao dịch nào thành công. Đối với Hợp đồng tương lai TPCP 10 năm, sản phẩm này chính thức được khai trương giao dịch vào ngày 28/6/2021 với 03 tháng hợp đồng: GB10F2109, GB10F2112, GB10F2203. Tính đến hết ngày 30/6/2021, tổng khối lượng giao dịch của Hợp đồng tương lai TPCP 10 năm năm là 823 hợp đồng, OI cuối quý đạt 99 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư TTCK phái sinh, số lượng các tài khoản giao dịch mở trên TTCK phái sinh duy trì đà tăng trưởng bền vững kể từ thời điểm khai trương thị trường năm 2017. Tính đến hết quý II/2021, số lượng các tài khoản trên TTCK phái sinh đạt 385.943 tài khoản.

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, tính đến hết ngày 30/6/2021, TTCK phái sinh Việt Nam có 22 CTCK thành viên. Trong quý II/2021, thị phần môi giới trên TTCK phái sinh biến động không đáng kể so với quý I/2021, chủ yếu tập trung ở top 5 CTCK: VPS, HSC, VnDirect, SSI, và MBS.

Bên cạnh đó, trong quý II, TTCK phái sinh có nhiều sự kiện đáng chú ý. Cụ thể, ngày 13/4/2021, HNX chấp thuận tư cách thành viên giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt. Đặc biệt, ngày 14/04/2021, HNX phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm...

Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm có tài sản cơ sở là TPCP giả định có kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn. Mỗi hợp đồng có quy mô 1 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể giao dịch khối lượng tối thiểu 1 hợp đồng và tối đa 500 hợp đồng/lệnh. Hệ số nhân hợp đồng là 10.000. 

Ngày 28/06/2021, Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm chính thức niêm yết và giao dịch trên HNX với 03 mã hợp đồng: GB10F2109, GB10F2112, và GB10F2203 (lần lượt đáo hạn vào các tháng 9, tháng 12/2021 và tháng 3/2022). Theo ông Nguyễn Anh Phong - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX, việc tiếp tục triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư cũng như sự phát triển thị trường TPCP.