Bộ Tài chính Hoa Kỳ:

Không có đủ bằng chứng cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ


Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ", trong đó nêu rõ, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa công bố Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ".

Báo cáo nêu rõ, trên cơ sở tiếp xúc bước đầu với Việt Nam cũng như dựa trên các số liệu, phân tích sâu hơn, xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Báo cáo về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ" được Bộ Tài chính Mỹ thực hiện 6 tháng một lần để trình quốc hội. Tại Báo cáo được đưa ra ngày 16/12/2020, lần đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ. 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra 3 tiêu chí là thặng dư thương mại hàng hóa song phương của Việt Nam với Mỹ ít nhất 20 tỷ USD; thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP); can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.

Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định: "Việt Nam duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với phía Mỹ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế, thương mại song phương theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên".

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay lập tức đã áp dụng các giải pháp để từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá trong khi vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ.

Những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi nhận. Tại Báo cáo được công bố trong ngày 16/4/2021, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Mới đây, tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định trong giai đoạn năm 2020 không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ đã cho thấy sự nỗ lực lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiếp xúc ngoại giao và sự làm việc tích cực, trách nhiệm của một số bộ ngành, nhất là Ngân hàng Nhà nước để Hoa Kỳ có đánh giá phù hợp liên quan đến vấn đề tiền tệ của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong tổng thể kế hoạch hành động để hướng đến cán cân thương mại hài hòa bền vững giữa hai nước.

Thủ tướng cũng biểu dương những thành công mà hệ thống ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu toàn Ngành cần phát huy những việc đang làm tốt và hiệu quả để thời gian tới có kết quả cao hơn.