Không công bố báo cáo tài chính, Tập đoàn FLC bị phạt gần 93 triệu đồng

Minh Lâm

Vì không công bố một loạt báo cáo tài chính (BCTC) từ năm 2021 đến nay, CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) bị xử phạt gần 93 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 302/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với FLC số tiền 92,5 triệu đồng.

Vi phạm của FLC là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính các năm.

Cụ thể, FLC đến nay vẫn chưa công bố BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý I/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý II/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

Ngoài ra, FLC công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên Hệ thống của UBCKNN, trên Trang thông tin điện tử của HNX và Trang thông tin điện tử của Công ty đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Trước đó, FLC đã trần tình lý do chưa thể công bố loạt BCTC soát xét từ 2021. Nguyên nhân là do Công ty chưa đạt được sự đồng thuận cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về ý kiến kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Theo đó, FLC chưa thể phát hành các BCTC đã nêu trên.

FLC cho biết đang phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và CBTT theo quy định. Sau khi các BCTC năm 2021, năm 2022, quý I/2023, quý II/2023 được phát hành, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2023 và CBTT theo quy định.

Đáng nói là trước đó, FLC cho biết dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 không muộn hơn ngày 25/05/2023. Như vậy, đã hơn 4 tháng trôi qua mà FLC vẫn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin này.

Cổ phiếu FLC bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.