Không công bố hàm lượng vàng trong nữ trang sẽ bị phạt nặng

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Từ 1/6, các doanh nghiệp, cửa hàng mỹ nghệ bán vàng nữ trang thiếu tuổi, không công bố rõ trọng lượng, mã ký hiệu, hàm lượng vàng từng sản phẩm...sẽ bị phạt nặng theo thông tư 22 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học - Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường sẽ có hiệu lực. Thông tư này được xem là công cụ quan trọng kiểm soát chất lượng, hạn chế gian lận tuổi vàng.

Theo đó, hàm lượng vàng trong trang sức, mỹ nghệ vàng 24k không nhỏ hơn 99,9%, 20k không nhỏ hơn 83,3%, 18k không nhỏ hơn 75%... Giới hạn sai số của kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ như sau: vàng có hàm lượng từ 99,9% trở lên là 0,1%, vàng hợp kim có hàm lượng từ 80% đến dưới 90% là 0,2%, vàng hợp kim có hàm lượng dưới 80% là 0,3%; vật liệu hàn bằng hợp kim vàng nếu có sử dụng phải có độ tinh khiết tối thiểu tương đương với hạng được công bố của sản phẩm vàng trang sức...

Kể từ hôm nay, những quy định trong Thông tư 22 của Bộ Khoa học và Công nghệ nếu được thực thi nghiêm trên thực tế sẽ chấn chỉnh tình trạng bát nháo hiện nay của thị trường nữ trang, đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.